Bakgrunnssjekk av foretak

Semac er Norges ledende leverandør av bakgrunnssjekk. En bakgrunnssjekk er i hovedsak en uavhengig 3. parts verifisering av den informasjonen som er oppgitt, samt en gjennomgang av en rekke sikkerhetsrelaterte sjekkpunkt.

Bakgrunnssjekk øker kvaliteten på det interne arbeidet med å finne den rette samarbeidspartneren, styrker foretakets omdømme og virker forebyggende på den useriøse delen av næringslivet.

Vår bakgrunnssjekk omfatter foretaket, foretak som opptrer som referanser og foretakets regnskapsfører.

Vi leverer et tilpasset kontrollnivå som inneholder ett eller flere av punktene nedenfor. Vi utfører også kontroller som er spesielt tilpasset den enkelte kunden. Innholdet i kontrollpunktene beskrives nærmere i presentasjoner eller tilbudet som oversendes kunden.

Foretak Referanser Regnskapsfører
Kontaktinformasjon

Kredittsjekk

Kunngjøringer

Næringsinteresser

Forsikring

Egenerklæring

Skatt, arb.giveravgift og mva

Åpne kildesøk

Spesifikke kilde- og registersøk

Verifisering av dokumenter

Sikkerhetsintervju

Sikkerhetsbefaring

Kontaktinformasjon

Kredittsjekk

Kunngjøringer

Næringsinteresser

 

 

 

Åpne kildesøk

Spesifikke kilde- og registersøk

 

Sikkerhetsintervju

Sikkerhetsbefaring

Kontaktinformasjon

Kredittsjekk

Kunngjøringer

Næringsinteresser

 

 

 

Åpne kildesøk

Spesifikke kilde – og registersøk

Foretaket, daglig leder,
styrets leder og kontaktperson

Foretaket, daglig leder,
styrets leder og kontaktperson

Foretaket, daglig leder,
styrets leder og kontaktperson

Foretak

Kontaktinformasjon

Kredittsjekk

Kunngjøringer

Næringsinteresser

Forsikring

Egenerklæring

Skatt, arb.giveravgift og mva

Åpne kildesøk

Spesifikke kilde- og registersøk

Verifisering av dokumenter

Sikkerhetsintervju

Sikkerhetsbefaring

Referanser

Kontaktinformasjon

Kredittsjekk

Kunngjøringer

Næringsinteresser

Åpne kildesøk

Spesifikke kilde- og registersøk

Sikkerhetsintervju

Sikkerhetsbefaring

Regnskapsfører

Kontaktinformasjon

Kredittsjekk

Kunngjøringer

Næringsinteresser

Åpne kildesøk

Spesifikke kilde – og registersøk

 

Våre tjenester leveres gjennom en kryptert web basert tospråklig løsning som sikrer en rask og brukervennlig saksbehandling.