Bakgrunnssjekk av kandidater

Semac er Norges ledende leverandør av bakgrunnssjekk. En bakgrunnssjekk er i hovedsak en uavhengig 3. parts verifisering av den informasjonen arbeidssøkeren oppgir, samt en gjennomgang av en rekke sikkerhetsrelaterte sjekkpunkt.

En bakgrunnssjekk fra Semac kan avdekke alt fra uregelmessigheter knyttet til CV, utdannelse, kompetanse og identitet til en historie med ytterliggående ytringer, brudd på straffeloven, konflikter, omdømmesaker og rusproblematikk.

Bakgrunnssjekk øker kvaliteten på det interne rekrutteringsarbeidet, styrker arbeidsgiverens omdømme og virker forebyggende på den useriøse delen av søkermassen.

Vi leverer et tilpasset kontrollnivå som inneholder ett eller flere av punktene nedenfor. Vi utfører også kontroller som er spesielt tilpasset den enkelte kunden. Innholdet i kontrollpunktene beskrives nærmere i presentasjoner eller tilbudet som oversendes kunden.

 • Identitetssjekk
 • Adressesjekk
 • Kredittsjekk
 • Kunngjøringer
 • Næringsinteresser
 • Konkurskarantene
 • Arbeidstillatelse
 • Åpne kildesøk
 • Spesifikke kilde – og registersøk
 • Verifisering av arbeidsforhold
 • Verifisering av utdannelse, sertifikater og kurs
 • Sikkerhetsrelatert referansesjekk
 • Innhenting av vandelsattest eller klareringsbevis
 • Innhenting av dom i sivile og strafferettslige saker
 • Sikkerhetsintervju med kandidaten
 • Identitetsverifisering og utvidet sikkerhetssamtale med kandidater

Våre tjenester leveres gjennom en kryptert web basert tospråklig løsning som sikrer en rask og brukervennlig saksbehandling.