Bakgrunnssjekk

Semac er Norges ledende leverandør av bakgrunnssjekk.

Granske-CV

Vi leverer en trygg, effektiv og resultatorientert tjeneste gjennom vår web baserte løsning Semac bakgrunnssjekk.

Semac bakgrunnssjekk har en fleksibel tospråklig løsning der hver enkelt bruker kan velge mellom Norsk eller Engelsk. Løsningen gir oversikt over statistikk, forbruk, resultater og rapportene som ligger i systemet. Systemet gir statsus på saksbehandlingen i sanntid slik at du hele tiden ser hvor langt vi har kommet i prosessen.

Vi har etablert et solid internasjonalt nettverk slik at vi kan gjennomføre verifiseringsoppgaver og kontroller på en rask og profesjonell måte.

Ansettelser på de fleste nivåer i en organisasjon er en av de viktigste investeringene man gjør. Konsekvensen ved en feilansettelse kan koste bedriften dyrt og kan medføre en betydelig risiko for liv og helse, verdi eller omdømme. En bakgrunnssjekk fra Semac kan avdekke alt fra uregelmessigheter rundt CV, utdannelse, referanser, identitet og kompetanse til en historie med vold, tyveri, skadeverk, konflikter og rusproblematikk.

La en bakgrunnssjekk bli en positiv opplevelse som styrker søkerens oppfatning av en seriøs og profesjonell arbeidsgiver. Våre saksbehandlere har et særskilt fokus på kundens omdømme og en positiv og profesjonell tilnærming til kandidaten.

Som kunde hos Semac kan du sette sammen et eller flere nivåer som passer din bedrift. Hvert nivå inneholder en eller flere av kontrollene som er listet nedenfor. Det er også muligheter for å sette opp egne kontrolltyper som defineres i samarbeid med Semac.

Velg mellom våre standard sjekkpunkt eller la oss utføre særskilte kontroller for din bedrift.

 • Identitetssjekk
 • Adressesjekk
 • Kredittsjekk
 • Kunngjøringer
 • Næringsinteresser
 • Konkurskarantene
 • Helsepersonellregisteret
 • Arbeidstillatelse
 • Åpne kildesøk
 • Spesifikke kilde- og registersøk
 • Verifisering av arbeidsforhold
 • Verifisering av utdannelse
 • Sikkerhetsrelatert referansesjekk
 • Innhenting av vandelsattest eller klareringsbevis
 • Innhenting av dom i sivile og strafferettslige saker
 • Sikkerhetsintervju med kandidaten
 • Identitetsverifisering og utvidet sikkerhetssamtale

For mer informasjon kontakt avdelingsleder Henrik Skjæret