CriSys – Semac Crisis Management System

 

Crisys_text er et komplett, enkelt webbasert system for kriseledelse. Systemet krever lite opplæring, har en lav kostnad og en funksjonalitet som er enkel å tilpasse til kundens behov. CriSys er utviklet for å dekke primærbehovet på alle nivåer i en organisasjon, fra konsernets strategiske ledelse til operative funksjoner.

Tilgangskontrollen gjør det enkelt å gi de forskjellige nivåene i organisasjonen det verktøyet de trenger. En resepsjonist, vekter, lærer eller butikkansatt trenger kanskje kun tilgang til å varsle, motta informasjon og benytte sjekklister fra mobiltelefonen sin, mens krisegruppen ønsker tilgang til flere funksjoner.

Fundamentet for CriSys er basert på et veletablert system som er i bruk i over 250 organisasjoner i 40 land over hele verden. Det ble blant annet benyttet under tsunamien i Asia 2004, orkanen Katrina i 2005, bombingen av undergrunnsbanen i London i 2005, Myanmar syklonen i 2008 og under vulkanutbruddene på Island som lammet store deler av flytrafikken i Norden i 2014.

Semac har i samarbeid med vår svenske leverandør testet og videreutviklet systemet ytterligere og vi er stolte av å introdusere CriSys til våre kunder fra 1. oktober 2015. Ta kontakt på e-post post@semac.no for en uforpliktende demonstrasjon.  

Vi har listet opp noen av de viktigste oppgavene CriSys ivaretar.

 • Varsling
 • Google integrasjon
 • SMS og e-post
 • Talemelding
 • Telefonkonferanse
 • Chat
 • Krise- nettside
 • Sosiale medier
 • Medielogg
 • Pressemeldinger
 • Publisering
 • Planer
 • Sjekklister
 • Loggføring
 • Hendelseslogg
 • Oppgaver
 • Alarm/påminnelser
 • Statusrapporter
 • Distribusjonslister
 • Møter
 • Pårørende håndtering
 • Aktivitetsvarsling
 • Dokumentstyring
 • Internkontroll
 • Mobilt grensesnitt
 • Norsk/Engelsk
 • Fleksibelt/Skalerbart
 • Import/eksport
 • Høyt sikkerhetsnivå
 • Ingen installasjon