Krise- og beredskap

Det er ikke et spørsmål om det skjer, men når det skjer!

Uønskede hendelser er ofte som dominobrikker. Den ene hendelsen utløser den neste og situasjonen eskalerer til en krise som kan ramme foretaket unødig hardt. Ofte er det ikke selve hendelsen som rammer hardest, det er foretakets manglende evne til å håndtere den på en profesjonell måte.

Semac leverer krise- og beredskapsløsninger til offentlige og private foretak. Vi utvikler og implementerer helhetlige løsninger som kunden drifter alene eller i samarbeid med oss. Vi har rådgivere med høy kompetanse og mener at kriseledelse må tilpasses kundens virksomhet og ambisjonsnivå og settes i et enkelt og funksjonelt system som fungerer den dagen man må praktisere det.

Crisys_text (Semac Crisis Management System, er et system som er utviklet for kriseledelse og tilpasset Semac sine krav til funksjonalitet og kvalitet. Systemet kan benyttes på pc, nettbrett og smarttelefoner. I CriSys kan man blant annet varsle, loggføre, hente sjekklister, lese dokumenter, publisere pressemeldinger og oppdatere nettsider og sosiale medier. CriSys er et komplett, enkelt og intuitivt system for kriseledelse som krever lite opplæring, har en lav kostnad og en funksjonalitet som er enkel å tilpasse kundens behov.

Det er en trygghet for din bedrift å benytte en ekstern partner som har omfattende erfaring fra andre foretak og som har de nødvendige ressursene, verktøyet og kompetanse. Som kunde skal du ha fokus på din kjernevirksomhet og samtidig være trygg på at selskapet kan håndtere uønskede hendelser og kriser på en profesjonell måte.