Medieovervåkning

Semac leverer solide overvåkningsløsninger som blir tilpasset hver enkelt kunde.

Vi benytter anerkjente åpne og lisensbaserte søkemotorer, som daglig søker etter forhold som kunden oppfatter som mulige trusler rettet mot foretaket. I tillegg til elektroniske søkemotorer har vi egne saksbehandlere som vurderer resultatet for hvert søk og som varsler kunden dersom det avdekkes informasjon som kan være av interesse. Avdelingen foretar også logiske søk for å avdekke ytterligere informasjon knyttet til saken som utredes.

Vi deler opp søkene i tre hovedkategorier:
Nyheter: søket har til hensikt å avdekke sikkerhetsrelatert informasjon i journalistbaserte medier som tv-kanaler, aviser, magasin, debatter osv.
Sosiale medier: søket har til hensikt å avdekke sikkerhetsrelatert informasjon som fremkommer i sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube, blogger, forum og andre medier.
Åpne søk: er satt sammen av flere forskjellige søkemotorer og har til hensikt å fange opp øvrig sikkerhetsrelatert informasjon.
Medieovervåkning fra Semac avdekker trusler rettet mot foretaket, enkeltpersoner, produkter eller tjenester. Eksempler på forhold som kan avdekkes er:

  • negativt omdømme
  • underslag
  • tyveri
  • rus
  • mobbing
  • vold
  • dokumentfalsk