Personvernerklæring

Semac behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven/GDPR. 

Hva er personopplysninger?
En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til en person. 

Semac sitt ansvar
Semac behandler personopplysninger i kraft å være behandlingsansvarlig eller databehandler. Det vil si at vi har ansvaret for hvordan personopplysningene blir brukt, og at bruken er i samsvar med personopplysningsloven/GDPR. 

Hva er formålet med Semac sin behandling av personopplysninger?

 • Er du eksisterende kunde, så behandler vi informasjonen for å gi deg support eller levere relevante produkter og tjenester i henhold til avtale 
 • Er du en mulig kunde, behandler vi informasjonen for å kommunisere med deg videre om våre produkter og tjenester 
 • Gjelder forespørselen noe annet, behandler vi informasjonen for å besvare din forespørsel 

Hvilke personopplysninger blir behandler Semac?
Semac behandler bare de personopplysningene som er nødvendige for formålet, altså bare de opplysningene vi trenger for å kunne administrere og utføre oppdraget vårt eller svare på forespørsler. 

Hvor hentes personopplysningene fra?
Personopplysningene vi behandler er opplysninger vi mottar fra kunder, potensielle kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller som vi samler inn gjennom andre kilder. 

Kan Semac utlevere personopplysningene til andre?
Det er kun Semac samt enkelte underleverandører som har tilgang til dine personopplysninger. Vi verken selger eller på annen måte deler informasjonen din til tredjepart. 

Hvor lenge blir personopplysningene lagret?
Personopplysninger i Semac blir slettet tidligst etter 3 måneder og senest etter 24 måneder avhengig hvilke avtaler som foreligger. 

Hvilke rettigheter har du som kunde?
Rettighetene dine følger av personopplysningsloven. 

Du har: 

 • rett til informasjon om hvordan Semac bruker personopplysningene dine 
 • rett til at Semac sletter opplysninger om deg som ikke lenger er nødvendige for formålet 
 • rett til å korrigere egne personopplysninger som er ufullstendige eller uriktige 
 • rett til å klage på Semac sin behandling av personopplysningene dine 
 • rett til å trekke tilbake et eventuelt samtykke 
 • rett til innsyn i opplysningene Semac har om deg
 • rett til kopi av personopplysninger som behandles 
 • rett til begrensning av behandlingen som gjelder deg selv 
 • rett til å få med deg egne personopplysninger (dataportabilitet) 

Hvis du ber Semac om innsyn eller ønsker å benytte deg av andre rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger, har du krav på svar senest en måned etter at henvendelsen kom inn. Hvis vi ikke kan svare deg innen en måned, vil du få et foreløpig svar før den opprinnelige fristen med opplysninger om årsaken til forsinkelsen. I slike tilfeller kan fristen forlenges med to måneder. 

Er personopplysningene sikre hos Semac?
For å beskytte personopplysningene må vi ha en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet. 

Semac jobber derfor på flere måter for å beskytte dine rettigheter og dine opplysninger: 

 • Ansatte – vi jobber målrettet for å sikre kunnskap, holdninger og bevissthet og gjennom det redusere menneskelige sårbarhetsfaktorer. 
 • Teknologisk – vi jobber for å sikre at systemene er robuste mot eksterne cybertrusler og å redusere sårbarheter som oppstår gjennom samhandling med tredjeparter og gjennom ansattes bruk av systemene. 
 • Organisatorisk – vi jobber for å sikre at ansvar blir plassert, at risikostyring blir en del av Semac sin virksomhet, og at det utarbeides rutiner og retningslinjer for sikker informasjonsforvaltning. 

Informasjonskapsler (cookies) på semac.no
Semac henter inn informasjon om brukerne gjennom informasjonskapsler (cookies) på semac.no. 

En cookie er en liten tekstfil som lagres på enheten din av nettsteder du besøker. De samler data om dine surfevaner, men identifiserer deg ikke som et individ. Dette hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og vise relevant markedsføring. Du kan avvise bruken av cookies på maskinen din ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. 

16 eller yngre
Vi er ekstra opptatt av å beskytte personvernet til barn i alderen 16 eller yngre. Hvis du er 16 år eller yngre, vennligst ta kontakt med foreldre / foresatte på forhånd før du gir oss personlig informasjon. 

Som opplyst innledningsvis, så kan vi endre disse reglene fra tid til annen. Gjeldende lover og personvern praksis forandres over tid. Hold deg derfor regelmessig oppdatert på våre personvernregler for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer som har blitt gjort. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du disse reglene. 

Kontaktinformasjon til Semac
For å kontakte Semac kan du benytte følgende informasjon: 

Semac
Alf Bjerckes vei 1
PB 34 Vollebekk 0516 Oslo 

E-post: post@semac.no 

Telefonnummeret til Semac sin kundesenter er 23 89 76 15. 

Av hensyn til personvernet ditt skal du vise forsiktighet med hensyn til hvilke opplysninger du sender til oss på e-post. 

Personvernombudet i Avarn Security
Avarn har et personvernombud som er godkjent av myndighetene. Semac er en del av Avarn Security og benytter personvernombudet som en resurs i forhold til vårt arbeid med personvernlovgivningen.