Sikkerhetsledelse

Semac er et selskap med høy kompetanse på sikkerhetsledelse. Trygg lønnsomhet er et riktig sikkerhetsnivå som er tilpasset bedriftens virksomhet og bistand fra profesjonelle rådgivere når man trenger det. Semac har bred erfaring fra politiet, forsvaret, kriminalomsorgen og sikkerhetsledelse i offentlig og privat næringsliv.

Gjennom avdelingen Sikkerhetsledelse bistår vi din bedrift med å kartlegge hvilket sikringsnivå bedriften har og hvilket sikringsnivå som bør etableres. En sikringsanalyse danner grunnlaget for videre beslutninger. I samarbeid med kunden utvikler, implementerer og vedlikeholder vi et troverdig grunnsikringsnivå og bistår med revisjoner, tester og utredning av uønskede hendelser.

Vi leverer sikkerhetsledelse til flere store og små selskaper og tilpasser innsatsen opp mot kundens behov og ambisjonsnivå. Vi kan bistå med rådgivning og utredning i enkeltsaker, prosjekter eller langsiktige leveranser med heltidsengasjerte konsulenter og 24/7 beredskap.

Semac Spesialtjenester tilbyr beskyttelse av mennesker og verdier opp mot personbeskyttelse, arrangement, objektsikring, verdisikring og transport.

Semac Sikkerhetsledelse samarbeider tett med selskapets øvrige leveranser innenfor krise- og beredskapsledelse og bakgrunnssjekk av foretak og kandidater.

Sikkerhetsledelse