Spesialtjenester

– vi beskytter mennesker og verdier

Det generelle trusselbildet i samfunnet er i kontinuerlig endring og anslag mot mennesker og verdier blir mer omfattende og mer brutale. Behovet for en profesjonell sikkerhetsleverandør øker i takt med denne utviklingen.

Semac planlegger, leder og gjennomfører sikring av arrangement, seminarer, møter og vi beskytter offentlige myndighetspersoner og nøkkelpersonell i næringslivet. Vi beskytter høyrisiko verdier som gull, kunst, medisiner, våpen, forskning, informasjon og tilsvarende under både produksjon, transport og lagring.

Alle spesialtjenester gjennomføres med høy presisjon og lav profil. Tjenesten tilpasses kundens behov til enhver tid og Semac har 24/7-beredskap.

Vi har rådgivere som har relevant utdannelse fra blant annet høyskole, politi, forsvaret, NSM og DSB til å utføre spesialtjenester fra Semac. Vi samarbeider alltid med offentlige etater når dette er naturlig og er godt kjent med hvilke krav og forventninger som stilles til private sikkerhetsaktører på dette området.

For større oppdrag samarbeider vi med Security & Risk Alliance og NOKAS-gruppen der vi har tilgang til betydelige ressurser for å løse oppdrag på tvers av landegrenser med best mulig forutsetning for å lykkes.