Hvorfor velge digital referansesjekk fra Semac?

En rekrutteringsprosess kan være både tidkrevende og vanskelig, men det er svært viktig å ikke ta for lett på denne prosessen. En digital referansesjekk bidrar til både effektivitet og et sikrere resultat.

En ansettelsesprosess i seg selv er ressurskrevende og dersom det ender med valg av feil kandidat blir det enda mer kostbart. Bedrifter mister både tid, penger og produktivitet når feil person ansettes, og det anslås at kostnadene ved å ansette feil kandidat kan være fra 30 – 200% mer enn selve lønnskostnadene til vedkommende.