DIGITAL REFERANSESJEKK

Beredskap 24/7

Uønskede hendelser er ofte som dominobrikker. Den ene hendelsen utløser den neste og situasjonen eskalerer til en krise som kan ramme arbeidsplassen unødig hardt. Det er ikke et spørsmål om du skal håndtere en uønsket hendelse, men hvordan du skal gjøre det!

Digital referansesjekk

Semac har som mål å bli Norges ledende leverandør av Digital referansesjekk. Digital referansesjekk fra Semac kan enten benyttes som en egen tjeneste eller sammen med øvrige sjekkpunkter i en bakgrunnssjekk. Det som gjør digital referansesjekk fra Semac unik, er at selve applikasjonen inneholder en rekke smarte funksjoner som gjør det enklere å velge riktig kandidat. Semac er opptatt av å gjøre det effektivt, forenkle og ikke minst være med på å øke sikkerheten i rekrutteringsprosessen.

Beredskapsavtale 24/7

Sammen med våre partnere er vår døgnbemannede beredskapssentral tilgjengelig med tidskritisk støtte, alle dager – hele året, uansett når og hvor.

• Tidskritisk rådgivning og kriseledelse 24/7
• Medierådgivning og krisekommunikasjon
• Personbeskyttelse og trusselhåndtering
• Pårørendesenter og beredskapslokaler
• Psykososial beredskap og ettervern
• Mobile beredskapsressurser
• Cyber-hendelseshåndtering

• Utredning/etterforskning
• Håndverkertjenester
• Krisestøtteverktøy
• Krisepsykologer
• Juridisk bistand
• Loggføring
• Vakthold

Mads Skotheimsvik
Avdelingsleder Sikkerhet- og beredskap
Tlf: +47 90 99 61 15
Henrik Skjæret
Avdelingsleder Bakgrunnssjekk og Support
Tlf: +47 93 21 75 84

Vi har et samarbeid med