Beredskapstjenester

Et balansert beredskapsnivå er avgjørende for foretakets evne til stabil drift og de ansattes trygghet.

Beredskapsplanverk
Vi utvikler og implementerer fleksible beredskapsplaner og tiltakskort for at din organisasjon skal få et best mulig utgangspunkt for å håndtere en beredskapssituasjon.

Beredskap 24/7
Semac sin døgnbemannede beredskapssentral har sikkerhet- og beredskapsrådgivere på vakt for å gi tidskritisk støtte ved uønskede hendelser. Gjennom beredskapsavtalen støtter vi kunden med profesjonell kriseledelse, ressurser og utstyr.

Kurs og øvelser
Vi leverer krise- og beredskapsøvelser som er tilpasset kundens behov og ambisjonsnivå, fra effektive aksjon- og varslingsøvelser til skrivebord- og simuleringsøvelser. Vi gjennomfører også større samhandlingsøvelser med nødetater og andre involverte. Øvingsmålene defineres i samråd med kunden for å oppnå et ønsket mestrings- og læringsutbytte.

Andre tilgjengelige kurs:
•   Grunnkurs i kriseledelse
•    Krisekommunikasjon
•    Rusmisbruk på arbeidsplassen
•    Konflikt – og situasjonshåndtering
•    Sikkerhetskurs for ansatte og ledere