Om oss

Et tryggere ansettelsesforhold

Semac ble etablert i 2009 av Hans Erling Stausland. Fra 2009 til 2023 var vekterselskapet Skan–kontroll hovedaksjonær. I mai 2023 kjøpte investeringsselskapet Hawk Infinity samtlige av aksjene i selskapet.

Siden Semac ble etablert har selskapet bidratt til økt kvalitet, økt sikkerhet og reduserte kostnader i ansettelsesforholdet. Det gjør selskapet ved å tilby en helhetlig sikkerhetsplattform som legger til rette for åpne og trygge arbeidsmiljøer. Semac tilbyr sikre teknologiske løsninger som er bygget på effektive prosesser og sømløse integrasjoner, i tillegg til selskapets omfattende kompetanse.

Ledelsen

Hans Erling Stausland
Chief Executive Officer
+47 97 59 85 54
Henrik Skjæret
Chief Operating Officer
+47 93 21 75 84
Mads Skotheimsvik
Chief Advisory Officer
+47 90 99 61 15
Mette Reitan
Head of Quality and Administration
+47 92 26 01 60
Torjus Havro Bjørnstad
Chief Development Officer
+47 97 61 73 18
Nicklas Alexander Myhre
Head of Customer and Market
+47 48 43 73 87
Ida Marie Brænd
Team leader
+47 23 89 76 15
Marit Rudi Jørgensen
Team leader
+47 23 27 35 84

Et tryggere ansettelsesforhold

Alle ansatte jobber for å ivareta tryggheten og sikkerheten til våre kunder, kolleger og vår omverden. All adferd, alle avgjørelser, alle bestemmelser og avtaler er gjenspeilet i vår visjon - “Et tryggere ansettelsesforhold”

 • Vi er opptatt av å følge de lover og regler som gjelder i samfunnet
 • Vi er opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet
 • Vi har fokus på å levere kvalitet
 • Vi er opptatt av etikk og moral
 • Vi tar vare på hverandre og våre kunder


Nøkkelen til en tryggere arbeidsplass er arbeidstakerne. Arbeidsgivere som lykkes er de som tenker langsiktig og bygger en helhetlig sikkerhetskultur som gjennomsyrer alle nivåer i organisasjonen. Man satser på kompetanse og tydelighet med tilstrekkelig grad av kontroll og oppfølging av avvik.

Semac sine verdier er:

E
Engasjement
k
Kompetanse
t
Troverdighet
E
Etterlevelse

Vi driver systematisk og kontinuerlig utvikling av våre medarbeidere for å være EKTE.

Alle oppdrag som utføres av Semac er innenfor de til enhver tid gjeldende lover og regler og aksepterte bransjestandarder. Semac driver sin virksomhet med en høy etisk standard og har til enhver tid fokus på kundens omdømme.

Kvalitet og miljø
Alle som kommer i kontakt med Semac skal være trygge på at vi har tilstrekkelig kvalitet i alle prosesser. Vi har en ISO – sertifisering som dokumenterer vårt kvalitetssystem. Selv om Semac sin virksomhet ikke medfører noen miljørisiko i form av utslipp eller giftstoffer, synes vi det er viktig å tenke på miljøet som en del av vårt samfunnsansvar. Derfor har vi også ISO-sertifiseringer som dokumenterer vårt styringssystem for miljø.

Våre policyer innen kvalitet og miljø sendes ut på forespørsel.

Et tryggere ansettelsesforhold

Personvernerklæring
Semac behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven/GDPR.

Hva er personopplysninger?
En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til en person.

Semac sitt ansvar
Semac behandler personopplysninger i kraft å være behandlingsansvarlig eller databehandler, dette avhenger noe av oppdraget vi utfører. Det vil si at vi har ansvaret for hvordan personopplysningene blir behandlet i kraft av den rollen vi har, og at behandlingen er i samsvar med personopplysningsloven/GDPR.

Hva er formålet med Semac sin behandling av personopplysninger?

 • Er du eksisterende kunde, så behandler vi informasjonen for å levere relevante produkter og tjenester i henhold til avtale
 • Er du en mulig kunde, behandler vi informasjonen for å kommunisere med deg videre om våre produkter og tjenester
 • Gjelder forespørselen noe annet, behandler vi informasjonen for å besvare din forespørsel

Hvilke personopplysninger behandler Semac?
Semac behandler bare de personopplysningene som er nødvendige for formålet, altså bare de opplysningene vi trenger for å kunne administrere og utføre oppdraget vårt eller svare på forespørsler.

Hvor hentes personopplysningene fra?
Personopplysningene vi behandler er opplysninger vi mottar fra kunder, potensielle kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller som vi samler inn gjennom andre kilder.

Kan Semac utlevere personopplysningene til andre?
Det er kun Semac samt enkelte underleverandører som har tilgang til dine personopplysninger. Vi verken selger eller på annen måte deler informasjonen din til tredjepart.

Hvor lenge blir personopplysningene lagret?
Personopplysninger i Semac blir slettet tidligst etter 3 måneder og senest etter 24 måneder avhengig hvilke avtaler som foreligger og øvrige omstendigheter. Lagring ut over 24 måneder forekommer kun når dette er regulert i lov eller forskrift.

Hvilke rettigheter har du?
Rettighetene dine følger av personopplysningsloven. Du har blant annet:

 • rett til informasjon om hvordan Semac bruker personopplysningene dine
 • rett til at Semac sletter opplysninger om deg som ikke lenger er nødvendige for formålet
 • rett til å korrigere egne personopplysninger som er ufullstendige eller uriktige
 • rett til å klage på Semac sin behandling av personopplysningene dine
 • rett til å trekke tilbake et eventuelt samtykke
 • rett til innsyn i opplysningene Semac har om deg
 • rett til kopi av personopplysninger som behandles
 • rett til begrensning av behandlingen som gjelder deg selv
 • rett til å få med deg egne personopplysninger (dataportabilitet)

Hvis du ber Semac om innsyn eller ønsker å benytte deg av andre rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger, har du krav på svar senest en måned etter at henvendelsen kom inn.
Hvis vi ikke kan svare deg innen en måned, vil du få et foreløpig svar før den opprinnelige fristen med opplysninger om årsaken til forsinkelsen. I slike tilfeller kan fristen forlenges med to måneder.

Er personopplysningene sikre hos Semac?
For å beskytte personopplysningene må vi ha en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet.
Semac jobber derfor på flere måter for å beskytte dine rettigheter og dine opplysninger:
Ansatte – vi jobber målrettet for å sikre kunnskap, holdninger og bevissthet og gjennom det redusere menneskelige sårbarhetsfaktorer.
Teknologisk – vi jobber for å sikre at systemene er robuste mot eksterne cybertrusler og å redusere sårbarheter som oppstår gjennom samhandling med tredjeparter og gjennom ansattes bruk av systemene.
Organisatorisk – vi jobber for å sikre at ansvar blir plassert, at risikostyring blir en del av Semac sin virksomhet, og at det utarbeides rutiner og retningslinjer for sikker informasjonsforvaltning.

Informasjonskapsler (cookies) på semac.no
Semac henter inn informasjon om brukerne gjennom informasjonskapsler (cookies) på semac.no.
En cookie er en liten tekstfil som lagres på enheten din av nettsteder du besøker. De samler data om dine surfevaner, men identifiserer deg ikke som et individ. Dette hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og vise relevant markedsføring. Du kan avvise bruken av cookies på maskinen din ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din.

Barns  personvern
Vi er opptatt av å beskytte personvernet til barn under 18 år. Hvis du er under 18 år, vennligst ta kontakt med foreldre / foresatte på forhånd før du gir oss personlig informasjon.

Personvernansvarlig i Semac
Semac har en stilling, Head of Quality & Administration, som har ansvaret for personvernrutiner i Semac.

Brudd på personvern
Ved brudd eller mistanke om brudd på personvernet, send et varsel til post@semac.no med emne "GDPR-brudd" og marker den med "Høy viktighet".

Gjeldende lover og personvern praksis forandres over tid. Hold deg derfor regelmessig oppdatert på våre personvernregler for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer som har blitt gjort. Av hensyn til personvernet ditt skal du vise forsiktighet med hensyn til hvilke opplysninger du sender til oss på e-post.

Meet Pacifica, a fully decked out UI Kit

Put a cool and catchy subtitle here!

“Using this template has saved my marriage! I am more than thrilled!”
Rated 5/5 - from over 40 reviews

238k

In total revenue

89%

In annual returns

$0

Upfront cost
View case studies

“Pacifica helped save my business, I am so happy!“

Laura Paula
Director @Company

All the components you may need

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet lorem sollicitudin in duis sagittis.

Do you support banking loan?

Morbi quam odio, ultrices a libero sit amet, lacinia commodo quam. Curabitur sodales ornare ex, eu sodales elit venenatis non.

How do I open an account?

Morbi quam odio, ultrices a libero sit amet, lacinia commodo quam. Curabitur sodales ornare ex, eu sodales elit venenatis non.

Have any other questions? Contact us.

Build your website the easy way

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet lorem sollicitudin in duis sagittis, ornare non.
Make your designs stand out

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet lorem sollicitudin in duis sagittis, ornare non.

Many sections to choose from

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet lorem sollicitudin in duis sagittis, ornare non.

All the collections you may need

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet lorem sollicitudin in duis sagittis, ornare non.

Get started with Pacifica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet lorem sollicitudin in duis sagittis.

 • Perfectly responsive
 • Many customizable collections
Get on Webflow

Instant APIs that do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet lorem sollicitudin in duis sagittis, ornare non.

Learn how we've helped many other companies achieve their goals!
Case studies
Read the latest and greatest from our industry leading professionals!
Read blog

“Join a community of industry leading professionals.“

Get Pacifica