Rådgivningstjenester for personellsikkerhet

Vi bistår med rådgivning og support før, under og etter ansettelsesforholdet

Kartlegging og implementering
Vi veileder kunden med å balansere det riktige sikkerhetsnivået for å skape trygge ansettelsesprosesser.
Det innebærer kartlegging av risiko og verdier, og dimensjonere forebyggende sikkerhetstiltak.

Anmerkninger og kontradiksjon
Når uregelmessigheter og kritikkverdigeforhold oppstår i et ansettelsesforhold, støtter vi kunden med verifisering og utredning av fakta der juridiske grensesnitt og kontradiksjonsprinsippet ivaretas.

Sårbarhetsoppfølging
Våre rådgivere gjennomfører og dokumenterer sårbarhetssamtaler basert på myndighetenes standarder og autorisasjonsprosesser. Enten som en naturlig del av rekrutteringsprosessen eller når dette kreves for oppfølging av anmerkninger i en bakgrunnssjekk, opplevd sikkerhetsbrudd, eller ved særskilte stillinger og krav om høyere sikkerhetsnivå.


Innsiderisiko
Semac har siden 2009 utviklet et unikt program for å forebygge innsidetrusler og industrispionasje i en organisasjon. Innsideprogrammet omfatter ulike sikringstiltak i fasene før, under og etteransettelsesforholdet og tilpasses hver enkelt kunde ut fra en risikobasert og helhetlig tilnærming. Vi har alltid et fokus på et tryggere ansettelsesforhold for alle parter.

Personbeskyttelse
Semac har godkjennelse fra Politiet til å beskytte mennesker som utsettes for vold og trusler. Vårt personbeskyttelsesprogram ivaretar den trusselutsatte, nærmeste familie og kolleger. Tjenesten leveres 24/7 og tilpasses trusselbildet.

Vil du vite mer om rådgivningstjenester?